Damià Ribas, S.L.

Damià Ribas, S.L.

Damià Ribas, S.L. és una empresa de caràcter familiar, fundada el 1978, dedicada a la fabricació de TUBS FLEXIBLES DE CAUTXÚ.

 

Damià Ribas                                                                                                            

 

Orientada inicialment al sector dels subministraments industrials, a partir dels anys 90 diversifica la seva producció de mànegues abarcant diferents àmbits d’aplicació segons producte, pressió i temperatura.

Automoció, Aire comprimit, Hidràulica (olis), Aigua, Gasos (oxigen, acetilè, argó, Co2, Nitrogen, butà, propà..., Alimentàries, Dissolvents, Atòxics, Productes abrasius, Gasolina, Tubs personalitzats, …

Des del 2015 comença a estandarditzar productes fora de catàleg (Defenses, topalls, cordó tòric, perfils a mida)

Damià Ribas, SL només ven productes de fabricació pròpia.

Sectors