El nostre procés

Procés

COL·LABORACIÓ AMB EL CLIENT PER DESENVOLUPAR EL PRODUCTE

 

Des del naixement del producte som al costat dels nostres clients, per ajudar-los en el desenvolupament de les seves peces.

 

DESENVOLUPAMENT D’UTILLATGES

 

Tenim el nostre propi taller mecànic per desenvolupar els utillatges necessaris per fer realitat les peces projectades.

 

RECEPCIÓ I COMPROVACIÓ DE MATÈRIA PRIMERA

 

Entenem de la importància de treballar amb Matèria Primera d’alta qualitat per assegurar un procés productiu fluït i obtenir un producte òptim.

 

FABRICACIÓ DE PRODUCTE

 

Per mitjà de les premses transfer assegurem uns baixos costos, un alt nivell de qualitat i un volum elevat de producció.

 

NETEJA DE PRODUCTE

 

Oferim el servei de neteja de peces, bé sigui per mitjans tradicionals o bé amb les darreres tecnologies Ultrasons

 

EXPEDICIÓ DE PRODUCTE

 

Programem les expedicions perquè el nostre client rebi el producte en el moment oportú.

Sectors