Dades de Sector

DADES DE SECTOR: Fabricants d'equips i components d'automoció

La facturació va superar els 32000 milions d'euros, significant un creixement interanual proper al 8%.

 

Aquest augment va representar la generació de 8000 nous llocs de treball, superant el total els 200000 llocs de teball directes. Si comptabilitzem els llocs de treball indirectes la xifra s'enfila fins a les 330000 persones.

 

Amb un increment del 30% la inversió en I+D+i va assolir els 1200 milions d'euros. Aquesta dada evidencia els esforços del sector per mantenir la seva capacitat i competitivitat a nivell global.

 

El sector de components va exportar bens per un valor de 18900 milions d'eruos, incrementant un 7.5% els resultats de l'any anterior, i situant-lo com un dels sectors amb major impacte en les exportacions.

 

Font: Sernauto

Noticies

Sectors