Avís legal

Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web es MECÀNIQUES TROEM, S.L. (en endavant TROEM), amb domicili a aquests efectes al P.I. C/ MAS LES VINYES 13-15 de TORELLÓ (BARCELONA) amb número de C.I.F.: B58815697 inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA. Correu electrònic de contacte: troem@mec-troem.com

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de TROEM atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’ aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

WWW.MEC-TROEM.COM proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet en relació a TROEM  o als  seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’ USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com por exemple serveis de xat, foros de discussió o grups de notícies) que TROEM ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de TROEM, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. TROEM es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, TROEM no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de los foros, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

TROEM compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per  fer-ho, junt a cada formulari de obtenció de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a TROEM, farà saber a l’usuari de la existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Tanmateix, TROEM informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitat comercial en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TROEM por ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de TROEM. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TROEM. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’abstindrà de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui  instal·lat en el les pàgines de TROEM.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES i RESPONSABILITAT

TROEM no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

TROEM es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que a WWW.MEC-TROEM.COM es facilitessin enllaços o hipervincles cap a  altres llocs d’Internet, TROEM no exercirà cap tipus de control sobre tals llocs i continguts. En cap cas TROEM assumirà responsabilitat alguna per els continguts d’algun enllaç corresponent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitat connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

TROEM es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

TROEM perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

TROEM podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades como aquí apareixen.

La vigència de las citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades por unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre TROEM i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de VIC (BARCELONA).

Avís Legal redactat seguit el: Model d’Avís Legal web de Espanya